KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLISÖSZTÖNDÍJ

a Debreceni Egyetem 2013/2014-as tanévben elsőéves hallgatói számára

 

 

A KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMEKET
KIZÁRÓLAG AZ INTERNETEN KERESZTÜL LEHET KITÖLTENI!

 

A KÉRŐLAPOK ELÉRHETŐSÉGE: http://koli.unideb.hu

 

 

Az interneten kitöltött igénylőlapot az általad megadott e-mail címre elküldi a felvételi program. Az e-mailből kinyomtatott és aláírt pályázati lapota szükséges igazolásokkal együttkell eljuttatnod postai úton az alábbi címre:

                                          Debreceni Egyetem HÖK Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

                                          4010 Debrecen, Pf.: 77.

A borítékra feltétlenül írd rá: ELSŐÉVES KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

 

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. augusztus 9. (péntek)

A HATÁRIDŐN TÚL BEÉRKEZETT KÉRVÉNYEKET ÉRDEMBEN NEM BÍRÁLJUK EL!

 

 

Amennyiben most először nyertél felvételt felsőoktatási intézménybe vagy korábban is folytattál felsőoktatási tanulmányokat, de nem a Debreceni Egyetem hallgatója voltál, a felvételi értesítővel együtt kiküldött leírást követve a http://directory.unideb.hu oldalon létre kell hoznod az ún. elektronikus hálózati azonosítót. Ezzel az azonosítóval léphetsz majd be a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerbe, továbbá erre a regisztrációra mind a jelentkezési felületünk eléréséhez, mind az eljárási díj megfizetéséhez szükséged van.

A kérvény csak eredeti aláírással érvényes! A benyújtás után további igazolások csatolására nincs mód, a faxon, e-mailen küldött kérvényeket és igazolásokat nem fogadjuk el, azokért nem vállalunk felelősséget. Az eljárás eredményét és az elért pontszámot az elbírálást követően a http://koli.unideb.hu oldalon tekintheted meg. (Az eredmények közzétételének időpontjáról e-mailen értesítünk, várhatóan augusztus 16. lesz.) A kollégiumba felvett hallgatók a bentlakási feltételeket szintén erről a honlapról tölthetik le, válaszborítékot nem kell mellékelned!

 

A koli.unideb.huhonlapon a kérelem kitöltésekor nyilatkoznod kell arról, hogy milyen juttatásokra pályázol.

Többféle juttatást is megjelölhetsz:

1.        pályázhatsz csak rendszeres szociális ösztöndíjra vagy

2.        csak kollégiumi/diákotthoni férőhelyre vagy

3.        kollégiumi/diákotthoni férőhelyre és rendszeres szociális ösztöndíjra.

Az egyes kollégiumokba csak meghatározott karok hallgatói nyerhetnek felvételt a honlapon található felosztás szerint. A Campus Hotel (4028 Debrecen, Kassai út 26.) kedvezményes férőhelyeire és a volt Városi Középiskolai Sportkollégiumban 2012 őszétől működő egyetemi kollégiumbabármely kar hallgatói felvételt nyerhetnek. A kollégiumi térítési díjakat a DE Szenátusa határozta meg, melyek 2013. szeptember 1-től érvényes összege a honlapon található. A kollégiumra, diákotthonra és a szociális ösztöndíjra való jogosultságot a DE hallgatói térítési és juttatási szabályzata határozza meg (10. és 23. §), amelyről nyilatkoznod kell. A nyilatkozatot a kinyomtatott jelentkezési lapon kell aláírnod.

 

Önköltséges (korábbi elnevezéssel költségtérítéses) képzésre felvett hallgatók számára szociális ösztöndíj megállapítására nincs lehetőség. Kollégiumi felvételt a Campus Hotelbe az állami ösztöndíjas hallgatókkal azonos feltételekkel nyerhetnek, más kollégiumba azonban csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, súlyos szociális helyzetükre tekintettel kerülhetnek. Az önköltséges hallgatók havi kollégiumi térítési díja a Campus Hotelben az állami ösztöndíjas hallgatók kollégiumi díjának a havi kollégiumi normatívával (jelenleg 11.650 Ft) növelt összege, más kollégiumokban a jogszabályban meghatározott kollégiumidíj-maximummal megegyező havi kollégiumi térítési díjat fizetik.

 

A KOLLÉGIUM ÉS A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJÁT A HONLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK MENÜPONTJAIBAN, A VONATKOZÓ EGYETEMI SZABÁLYZATOKAT A SZABÁLYZATOK MENÜPONT ALATT LEHET MEGTALÁLNI.

 

HA AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSED VAN, AKKOR MUNKANAPOKON 9-15 ÓRA KÖZÖTT KERESD A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MUNKATÁRSAIT AZ 52/512-920 TELEFONSZÁMON. (AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AZ EGYETEMI TELEFONHÁLÓZATRÓL A 22240 MELLÉKEN ÉRHETŐ EL.)

Az ún. miniszteri ösztöndíjas hallgatókollégiumi jelentkezését csak a Balassi Intézet Debreceni Márton Áron Szakkollégiumba adhatja le a szakkollégium által előírt módon (cím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.; tel.: 52/536-722, e-mail: masz@unideb.hu). Figyelem! A szociális ösztöndíjra a miniszteri ösztöndíjas hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, ezért a jelentkezési felületen ki kell tölteniük és minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet augusztus 9-ig, attól függetlenül, hogy a miniszteri ösztöndíjukról addig döntés születik-e vagy sem.

 

Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárok és az Európai Unió tagállamainak polgárai a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás szerint pályázhatnak kollégiumi ellátásra és szociális ösztöndíjra. Bármely pályázó nyújt be azonban idegen nyelvű igazolásokat azokat csak magyar fordításukkal együtt tudjuk elfogadni.

 

A fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő az egyetemi felvételi eljárás során igényelt többletpontok igazolása!

 

Amennyiben a 2013/2014-es tanévet megelőzően már a Debreceni Egyetem bejelentkezett hallgatója voltál, de szakváltás miatt az említett tanévet alapképzésben (BA, BSc) vagy osztatlan képzésben elsőévesként kezded, csak akkor nyújtsál be kollégiumi felvételi és/vagy szociálisösztöndíj-kérelmet, ha a felsőbb évesek számára meghirdetett júniusi eljárásban nem vettél részt, illetve, ha részt is vettél benne, de megváltozott azon kollégiumok köre, ahová jelentkezhetsz (pl. kémia szakos hallgatóként felvesznek mezőgazdasági mérnök szakra és ez utóbbit folytatod).

 

Amennyiben a 2013/2014-es tanévet megelőzően már a Debreceni Egyetem bejelentkezett hallgatója voltál, és most nyertél felvételt a Debreceni Egyetem valamely mesterképzésére (MA, MSc), csak akkor nyújtsál be kollégiumi felvételi és/vagy szociálisösztöndíj-kérelmet, ha a felsőbb évesek számára meghirdetett júniusi eljárásban nem vettél részt, mivel a júniusi eljárásban beadott kérelmedet érvényesnek tekintjük.

 

Amennyiben a 2013/2014-es tanévet megelőzően más felsőoktatási intézmény bejelentkezett hallgatója voltál, és most nyertél felvételt a Debreceni Egyetem valamelymesterképzésére (MA, MSc), kérelmedet a mostani eljárás során kell benyújtanod a fent ismertetett szabályok szerint.

 

A PÁLYÁZAT (KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI JELENTKEZÉS) FELTÉTELE MÉG 600 FTeljárási díjBEFIZETÉSE is,amelyet a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül tehetsz meg. A kollégiumi eljárási díj befizetéséhez először a gyűjtőszámlára kell utalni a megfelelő összeget. (A számlaszám: 11738008-20812827, DE Hallgatói Befizetések Alszámla.) Kérjük, hogy az átutalásnál a közlemény rovatba az alábbiak kerüljenek: NK-neptunkód név (példa: NK-AB1234 Kiss József).

Az "NK-" előtag nagyon fontos a pénzügyi adminisztrációhoz!!!Ezután következik a teljesítés a hallgatói felületen a következő módon: Pénzügyek→Befizetés→Tétel kiírás gomb→Szolgáltatás jogcím választása→Szolgáltatás típusa: Kollégiumi felvételi eljárási díj (600 Ft). A félév beállításánál a 2013/14/1 lehetőséget válaszd, a típusnál pedig a „Minden típus”-t. A kiírt tétel teljesítése:Pénzügyek→Befizetés→Listázás gomb→az eljárási díj kijelölése a kis négyzet beikszelésével→Befizet opció kiválasztása→Tovább→Gyűjtőszámlás fizetés→Befizet. Nagyon fontos a kiírt tétel teljesítése, mert csak ekkor történik meg ténylegesen az eljárási díj befizetése.A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJ 2013. AUGUSZTUS 21-IG TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSE A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE.Amennyiben valamilyen problémádakadna az átutalással, kérjük írd mega nevedet, a Neptun-kódodat, a számlavezető bankod nevét és az átutalás időpontját a gyujtoszamla@unideb.hucímre.

A kizárólag szociális ösztöndíjra pályázó hallgatónak nem kell eljárási díjat fizetnie.

 

FONTOS! A NEPTUN-RENDSZER 2013. AUGUSZTUS 7-14. KÖZÖTT KARBANTARTÁS MIATT NEM LESZ ELÉRHETŐ, DE A DIRECTORY.UNIDEB.HU ÉS A KOLI.UNIDEB.HU AKKOR IS MŰKÖDIK MAJD.

 

 

Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

  Debreceni Egyetem - Tudományegyetemi Karok Kollégiumai
4032 Debrecen, Egyetem Tér 1.
Tel.: +36-52/512-940 Fax: +36-52/329-263