KOSSUTH LAJOS KOLLÉGIUMOKKLK Hotel Zrt által készített kiköltözési tudnivalók:


Kiköltözési tudnivalók!

Kedves Kollégisták! Elkezdődtek a szorgos vizsgaidőszak napjai, és lassan eljön a kollégiumi kiköltözés ideje is. A kiköltözés lebonyolításához szeretnénk néhány – általunk hasznosnak vélt – tanácsot adni.

1./ Definíció: a kiköltözés az, az adminisztrációs és elszámolási folyamat, ahol a szoba lakói kijelentkeznek a kollégiumból, a lakószoba kitakarítását követően a szobát átadják és bemutatják, az átvett kollégiumi eszközökkel (ágynemű stb.) leltár szerint (házirend 2. pont) elszámolnak, a szobakulcsot, a chipkártyát leadják, az esetleges károkat rendezik.

2./ A beköltözést megelőzően mindenki által elfogadott Bentlakási Feltételek 2.2 pontja szerint A hallgatói szobák lakói a szobák és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek állapotáért egyetem­legesen felelősek”.  Ezen szabálynak az utolsóként kiköltöző személy esetében lesz nagy jelentősége, hisz a szobát leltárilag és állapot szerint tőle vesszük vissza! Természetesen minden kiköltöző hallgatónak be kell mutatnia a szobáját. A szobát átvevő alkalmazottunk elmondja, mi a kifogásunk a szobával. Abban az esetben, ha a nem utolsó kiköltöző azt mondja, hogy a szobát utolsóként elhagyó hallgató rendezi a tartozásokat, esetleges károkozásokat, akkor azt el kell, hogy fogadjuk. Ebben az esetben az utolsó kiköltöző hallgatónak az összes leltárhiányt, károkozást rendezni kell a kiköltözést megelőzően. Nem tudjuk azt vizsgálni, ki okozta a kárt, a szoba visszavételekor fogjuk az utolsó távozótól „behajtani” annak ellenértékét. Ezért, ha úgy érzik, hogy esetlegesen kártérítés vonzata lehet bármilyen jellegű sérülésnek, rongálásnak, forduljanak hozzám, illetve a gondnoksághoz bizalommal, hogy még a kiköltözés előtt segítsünk tisztázni, rendezni az esetet. Így a lakóegység átadása még gördülékenyebbé válhat.

A szoba átvételét követően a lakóegységben személyes tulajdonú tárgy már nem maradhat, mert az átvételt követően a kollégánk a szobát bezárja és a kulcsot magához veszi. A kiköltözés feltétele, hogy ne legyen kollégiumdíj-, valamint kollégiumi könyvtári tartozása. Ezzel kapcsolatos igazolásokat a KLK III. földszinti irodáiban állítanak ki az egyetemi (DE Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság, 3022-es iroda) és DRHE-i (3020-as iroda) kollégák, a könyvtári tartozás esetében június 15-ig a könyvtárban, ezt követően a 3020-as irodában. Nagyban meggyorsítaná a kiköltözési folyamatot, ha az esetlegesen fennálló tartozásukat a kiköltözés időpontjára már rendeznék (kártérítés, elektromos térítési díj stb.), továbbá az egy szobában és egy napon költözők egymással egyeztetve egy kiköltözési időpontot kérnének és adnák át a szobát.

3./ A kiköltözés legutolsó időpontja 2016. július 01. 10,00!  Természetesen hamarabb is ki lehet költözni, de az adott hónapra esedékes díjat meg kell fizetni. Kiköltözésre a következő időpontokban van lehetőség:

2016. június 1-3., 6-10., 13-17. 1300-1400; június 20-24. 1000-1200 és 1300-1500; június 25-26. 1000-1300 és 1330-1700; június 27-28. 900-1200 és 1300-1700; június 29-30. 800-1200 és1300-1800; július01. 0800-1000 A fentebb említett utolsó időponttól később viszont szerződés szerint sincs lehetőség kiköltözni, továbbá a kollégium július 1-től már vendégeket fogad!FIGYELEM!!!A határidő leteltét követően a kényszerkiköltöztetés eszközével élünk!A kiköltözést elmulasztó hallgató köteles a KLK Hotel Zrt-nek a nappali vagy éjszakai szállodai szobaárat kifizetni. Ez aktuálisan a következő árakat jelenti: Nappali szobaár 3.500 Ft – ezt akkor kell fizetni, ha a kiköltözés 10 és 14 óra között történik meg! Éjszakai szobaár a nyári időszakra érvényes tarifális ár – ez egyágyas szoba esetében 8.200 Ft, kétágyas szoba esetében 9.400 Ft, háromágyas szoba esetében 10.400 Ft, melyet a 14 óra utáni kiköltözés esetén kell fizetni naponta.

Kérjük Önöket, hogy a felesleges időrablás és várakozások megelőzése érdekében kiköltözési szándékukat minél hamarabb jelezzék a www.kossuthkollegiumok.hu > Regisztráció/Belépés diákoknak > Időpont > Kiköltözés menüpont alatt.  Ez a webes megoldás a korábban előforduló viták elkerülése végett jött létre (egyértelműen látható, hogy van-e még szabad időpont) Jó tudni, hogy azon a napon mikor ki akarnak költözni, délelőttre csak reggel hat óráig, délutánra csak 12 óráig van lehetőség időpontfoglalásra. (Természetesen korábbi jelentkezés esetén nincs ilyen korlátozás.)Aki akiköltözés napját hárommunkanappal megelőzően kérkiköltözési időpontot, annak kötelesek vagyunk a kért napon időpontot biztosítani és természetesen biztosítunk is. Ugyanakkor vissza is tértünk a kiindulási pontunkhoz, nevezetesen – időben és a webes felület alkalmazásával foglalják le az időpontot! Itt hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy aki nem foglal időpontot, hanem hírtelen felindulásból „most” szeretne kiköltözni az csak akkor lehetséges ha éppen van szabad kapacitás illetve majd a nap végén. Értelemszerűen elsőbbséget élveznek az időpontot foglalt hallgatótársak!

4./ Kollégiumi jogviszony keretében nyári bentlakásra nincs lehetőség. A KLK HOTEL Zrt. ugyanakkor lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy a szabad kapacitás erejéig, kijelölt férőhelyen, a kereskedelmi szállásáraknál kedvezőbb díjakért a nyári hónapokban a kollégiumban tartózkodjanak. Díjak: 60.000 Ft/hó/fő; 35.000 Ft/2 hét/fő; 20.000 Ft/hét/fő. Amennyiben élni szeretnének a lehetőséggel, azt írásban a 3025-ös irodában kell kérvényezni.

A Debreceni Egyetem a Vámospércsi Úti Kollégiumban biztosít olcsóbb nyári szállást. Igénylése ifj. Zákány Ferenc gondnoknál lehetséges. (E-mail cím: ifj.zakany.ferenc@unideb.hu). A nyári szállás árairól a Kollégiumi Igazgatóság honlapján (kollegiumok.tek.unideb.hu) az információk menü pont alatt tájékozódhat.

5./ A szobák visszavétele során az alábbi szempontokat fogjuk érvényesíteni: a lakószoba, fürdőszoba, előtér tisztasága, takarítottsága (itt kérünk mindenkit, hogy a hosszú kitartó munkával felhalmozott alkoholos üvegeket is legyenek kedvesek eltávolítani a szobából). Ha a lakóegység takarítottsága annak visszavételekor nem megfelelő, kollégánk megkéri Önöket, hogy takarítsák ki azt. Szempont továbbá a bútorzat épsége, sérülésmentessége; az egyéb leltári tárgyak épsége, megléte (ágynemű, ágyneműhuzatok, tükör, takarítókészlet stb.); a hűtőszekrény sérülésmentessége, hiánytalansága, leolvasztott állapota. (Ajánlat: érdemes akár már most előrelátóan leolvasztani a hűtőt, mert ha a kiköltözéskor kezdenek hozzá, az sajnos több órát is késleltetheti a folyamatot.) Figyeljük még a csaptelepek, mosdókagylók tisztaságát, sérülésmentességét, a zuhany tisztaságát, sérülésmentességét, a zuhanyfüggöny és tartójának állapotát

6./ Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiköltözési időszak ideje alatt továbbra is üzemel a sorompós beléptető rendszer. Díjtalan parkolásra a külső parkolókban van lehetőség a szabad férőhelyek erejéig. A behajtás és a parkolás csak az első fél órára ingyenes a sorompón belüli területen. Kérem, figyeljenek erre!

Bízom benne, hogy kellemes tanévet töltöttek a Kossuth Lajos Kollégiumban és találkozhatunk 2016 szeptemberében. Kérdéseikkel, észrevételeitekkel forduljanak bizalommal hozzám (KLK III. 3026-os iroda, 73010 mellék) vagy a KLK HOTEL Zrt. gondnoksághoz (KLK I. 1158, 1159-es irodák 72691,72692 mellék).

Debrecen, 2016. május 26.

                                                                                                                                                     Krizsán Tibor sk.

                                                                                                                                                     KLK HOTEL Zrt.

                                                                                                                                    üzemeltetési és kollégiumi igazgató

  Debreceni Egyetem - Tudományegyetemi Karok Kollégiumai
4032 Debrecen, Egyetem Tér 1.
Tel.: +36-52/512-940 Fax: +36-52/329-263