PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZENIORI HELYEKRE A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAIBAN ÉS DIÁKOTTHONAIBAN 
 
 
 
A Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (HKSZK) a 2014/2015. tanévre pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem kollégiumainak és diákotthonainak szeniori helyeire.
 
A szeniorok munkájukkal és tanácsaikkal segítik a kollégiumok és diákotthonok tevékenységét. Részt vesznek a kollégiumi rendezvények szervezésében és lebonyolításában, továbbá segítik a kollégiumok és diákotthonok házirendjének betartatását. 
 
Az egyes kollégiumi épületekben megbízásra kerülő szeniorok létszáma:
 
Kollégium Szenirok száma
DE Arany Sándor Diákapartman 1 fő
DE Veres Péter Kollégium 2 fő
DE Markusovszky Lajos Kollégium II. épület 2 fő
DE Markusovszky Lajos Kollégium III. épület 2 fő
DE EK Nyíregyházi Kollégium 1 fő
DE Kossuth Lajos I. Kollégium 1 fő
DE Kossuth Lajos II. Kollégium 1 fő
DE - DRHE Kossuth Lajos III. Kollégium 2 fő
DE Tisza István Kollégium 1 fő
DE Vámospércsi Úti Kollégium 2 fő
DE Weiner Leó Kollégium 1 fő
DE Borsos József Kollégium 4 fő
DE Hajdúböszörményi Kollégium 1 fő
DE Sportkollégium 1 fő
Campus Hotel 2 fő
Szeniori helyre olyan, a Debreceni Egyetemen dolgozó fiatal diplomás közalkalmazottak, ösztöndíjas doktoranduszok, továbbá a pályázat benyújtásakor legalább négy féléve egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak, akik nem rendelkeznek önálló debreceni lakással. Előnyt élveznek a kollégiumi, diákotthoni közéleti múlttal, tapasztalatokkal rendelkező pályázók. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, életkorát, családi állapotát, jelenlegi lakóhelyének címét, igazolványképet, továbbá egyetemi dolgozó esetében a munkahelyének és beosztásának megjelölését, hallgató esetében a hallgatói jogviszony kezdetét, jelenlegi évfolyamát, szakját. 
 
A pályázó írja le munkájára vonatkozó elképzeléseit, és ha van ilyen, korábbi kollégiumi, diákotthoni tevékenységét.
 
A szeniori megbízás egy tanévre (10 hónapra) szól. A szenioroknak férőhelyet biztosítunk az általuk felügyelt épületben, valamint egy havi térítési díját elengedjük. 
 
A pályázatokat a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának főigazgatójához címezve, 2014. június 20-án (pénteken) 12 óráig lehet leadni a HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság irodájában (DE Kossuth Lajos III. Kollégium 3022. számú iroda, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.). 
 
Debrecen, 2014. június 2.
 
 
 
Pilishegyi Péter s. k.
HKSZK mb. főigazgató
 
 
  Debreceni Egyetem - Tudományegyetemi Karok Kollégiumai
4032 Debrecen, Egyetem Tér 1.
Tel.: +36-52/512-940 Fax: +36-52/329-263