Kollégiumi várólista jelentkezés

Jelentkezés

Személyes adatok
Elérhetőség


Tanulmányi adatok


Kollégium
Fontos információk:

A várólistán azon személyek jelentkezhetnek, akik az adott szemeszterben érvényes aktív hallgatói státusszal rendelkeznek a Debreceni Egyetemen.

A lista rangsorolását nem a jelentkezés sorrendje befolyásolja, hanem az adott évi kollégiumi, diákotthoni felvételi és szociális ösztöndíj eljárásban szerzett szociális pontszámok szerint történik a lista összeállítása.

Kollégiumok közötti sorrendiséget nem lehet felállítani!

Amennyiben a várólistáról felkínált férőhelyet visszautasítja a kérelmező abban az esetben egész tanévre elveszíti kollégiumi és diákotthoni jogosultságát.

A beköltözésről történő értesítés a kérelem lapján megadott e-mail címen keresztül történik. Az értesítést követően legfeljebb 1 napon belül választ kell adni a beköltözésre. Amennyiben válasz nem érkezik, akkor automatikusan törlődik a várólistáról a kérelmező.

A várólistára való jelentkezést csak aláírva fogadjuk el.

A kérelmek a Kossuth Lajos III. Kollégium (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 3019-es irodájában adhatók le munkaidőben.

A kollégiumi várólistára történő jelentkezés leghamarabb 2017. augusztus 22-től (kedd) lehetséges, az előtte történő jelentkezéseket nem áll módunkban átvenni!

A kitöltött, kinyomtatott és aláírt várólista-kérelmet alapvetően személyesen kell benyújtani.
A Hajdúböszörményi Kollégiumba és a Nyíregyházi Kollégiumba történő jelentkezés esetén elfogadjuk a kérvény postai úton történő vagy beszkennelve, a koli@unideb.hu címre történő benyújtását is. (Postacím: Borbás József pedagógiai programvezető, Debreceni Egyetem Kollégiumi Igazgatóság, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
2017. augusztus 22. és 2017. augusztus 31. között bármelyik másik kollégiumba történő jelentkezés esetén is elfogadjuk a kérvény postai úton vagy szkennelve, e-mailen történő benyújtását. Ezt követően viszont már nem.